T-Nosač i Križne Spojnice

Proizvodnja : T-Nosač fi 8 L=120 mm (Nosač pocinčane trake) Proizvodnja: Križna Spojnica 60x60x3  

Lounge Bar “Time Out” (Arena Varaždin) – Izgradnja elektroinstalacije

Izrada elektroinstalacija na objektu Lounge Bar “Time Out” (Arena Varaždin), investitor Max Bögl Croatia d.o.o. 

DESYRE Nedeljanec – Izgradnja elektro i gromobranske instalacije

DESYRE Nedeljanec – Izgradnja elektro i gromobranske instalacije 01.06.2015-17.06.2015 – postavljanje gromobranske trake u temelje, te povezivanje stupova na gromobransku traku 

Adria Travel d.o.o. – Vela Luka (izrada brodske elektroinstalacije)

Adria Travel d.o.o. – Vela Luka (izrada brodske elektroinstalacije i izrada, opremanje i spajanje razvodnih ormara na brodu)              

Bigo d.o.o. Babinec – Izgradnja elektro i gromobranske instalacije

Bigo d.o.o. Babinec – Izgradnja elektro i gromobranske instalacije Rekonstrukcija dijela postojeće zgrade (šivaona i montaža obuće) te dogradnja proizvodno skladišnog prostora 07.04.2015. – tehnički pregled objekta (uspješno završen) 26.03.2015-03.04.2015 izgradnja gromobrana, završavanje objekta 21.03.2015-25.03.2015 spajanje razvodnog ormara, povlačenje glavnog dolaznog kabela, kabliranje vatrodojave … 16.03.2015-20.03.2015 rekonstrukcija starog dijela zgrade […]