Izrada elektroinstalacija na objektu VI OŠ Varaždin

Izrada elektroinstalacija na objektu VI OŠ Varaždin Izrada elektro i gromobranske instalacije na građevini iz naslovnog popisa: IZGRADNJA DVORANE I REKONSTRUKCIJA VI.OSNOVNE ŠKOLE,VARAŽDIN  

Izgradnja elektroinstalacija na objektu Centar za socijalnu skrb Novi Marof

Izgradnja elektroinstalacija na objektu Centar za socijalnu skrb Novi Marof Izgradnja elektroinstalacija na objektu Centar za socijalnu skrb Novi Marof Tehnički pregled obavljen    

Izrada elektro i gromobranske instalacije na objektu Tvornica Pogrebne Opreme Dropkovec

Tvornica Pogrebne Opreme Dropkovec Izrada elektro i gromobranske instalacije na objektu Tvornica pogrebne opreme Dropkovec

Vodoopskrbni sustav visoke zone Grada Lepoglave

Vodoopskrbni sustav visoke zone Grada Lepoglave Izgradnja elektro i gromobranske instalacije na Vodoopskrbnom sustavu visoke zone Grada Lepoglave

N.T.S. – Izgradnja elektro i gromobranske instalacije

Izgradnja elektro i gromobranske instalacije IZGRADNJA DVA PERADARNIKA ZA UZGOJ PILIĆA, UPRAVE I SKLADIŠTA STELJE I SJEČKE, SPREMNIKA ZA KRUTI STAJSKI GNOJ, SILOS ZA HRANU TE MOSNE VAGE U JALŽABETU N.T.S. čkbr.2713 k.o. Jalžabet – Izgradnja elektro i gromobranske instalacije