Reference


Naše Reference

2018 g.

_Izgradnja elektro i gromobranske instalacije na zgradi za socijalnu skrb Novi Marof

2015 g.

2013-2014 g.

 • Farma za tov pilića u Velikom Bukovcu 2. dio
 • Studentski restoran Varaždin
 • Poliklinika oftamologije Varaždin
 • Farma za tov pilića u Velikom Bukovcu 1. dio
 • Poslovno stambeni objekt Puljska Zagreb

2011-2012 g.

 • Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar, Varaždin
 • Poslovni centar Varkom Varaždin
 • Sustav odvodnje Kneginec i Črnec Biškupečki – spojni kanalizacijski sustav Varaždin
 • Farma za kokoši nesilice sa pratećim sadržajima u Svetom Đurđu
 • Javna podzemna garaža Varaždin (gruba instalacija)
 • Prepumpna stanica Kneginec
 • Precrpna stanica Kučan
 • Općina Vidovec, izgradnja kotlovnice
 • Stambeno poslovni objekat Cotra Varaždin
 • Obiteljska kuća u Varaždinu Gabrijela Belcar
 • Poslovna građevina KB u Sračincu
 • Poslovno proizvodna hala 3M u Vukovini
 • Autocesta A13 – most Bjelovačka
 • Stambeno poslovna građevina B6, D4, D2 na lokaciji Sopnice Jelkovec u Sesvetama
 • Rekonstrukcija općinske zgrade sa vatrogasnim domom Maruševec
 • Stadion Podravina u Ludbregu
 • Rekonstrukcija osnovne škole Trnovec

2009-2010 g.

 • Supernova Varaždin
 • Športska dvorana Trnovec
 • dogradnja i rekonstrukcija LIDL-a (Varaždin, Ivanec, Dugo Selo, Vrbovec, Koprivnica, Križevci)
 • dogradnja i rekonstrukcija OŠ Maruševec
 • dogradnja i rekonstrukcija OŠ Mađarevo
 • dogradnja i rekonstrukcija INTERSPAR Zadar
 • dogradnja i rekonstrukcija INTERSPAR Zagreb (Jankomir)
 • dogradnja i rekonstrukcija INTERSPAR Zagreb (Stupnik)
 • dogradnja i rekonstrukcija INTERSPAR Osijek
 • dogradnja i rekonstrukcija INTERSPAR Split
 • automatizacija ventilacija i protupožarnih zapornica na objektu WEST GATE (Zaprešić)
 • izgradnja 6 stambenih zgrada (Sponice Jelkovec) objekti: D2, D4, B6, B12, B14, B16
 • Športska dvorana Golubovec

2007-2008 g.

 • rekonstrukcija Osnovne Škole Kneginec
 • rekonstrukcija Osnovne Škole Ludbreg
 • rekonstrukcija Osnovne Škole Sračinec
 • rekonstrukcija Osnovne Škole Višnjice
 • Osnovne Škola Vrbno
 • poslovni objekat Oprema Intercom
 • rekonstrukcija svih prempumpnih stanica za SIEMENS D.D. Hrvatska
 • dogradnja i rekonstrukcija VI OŠ Varaždin
 • dogradnja i rekonstrukcija IV OŠ Varaždin
 • dogradnja i rekonstrukcija OŠ Maruševec
 • rekonstrukcija Županijske Palače Varaždin

2006 g.

 • uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Arbanassi
 • uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Zadar Borik
 • uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Trnovec
 • uređaj za pročišćavanje otpadnih voda sanacija biloškog i mehaničkog djela Varaždin
 • uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Našice
 • hidrostanica Bednja I i II
 • vodospremnik u Bednji
 • objekat LIDL Ivanec
 • objekat LIDL Varaždin
 • izrada i opremanje svih razvoda za PEVEC Zagreb

1993-2005 g.

 • ormari.
 • sanacija vodova i razvodnih ploča stambenih zgrada Slavenske 19 i Aleja Kralja Zvonimira 2 u Varaždinu
 • održavanje stambenih zgrada koje su u nadležnosti “Fond-a ili “Stanoinga”d.d. od 250 stambenih objekta u prosjeku sa 70 stanova
 • održavanje vojnih objekata od 1993.g.-1995.g.na području Varaždinske Županije
 • uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Otočcu
 • uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Puli
 • uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Orašcu
 • uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Čakovcu
 • uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Pakracu
 • uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Pakracu
 • uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Piranu
 • uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Slavonskom Brodu
 • uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Sinju
 • uređaj za pročišćavanje otpadnih voda pogona LEVI`S, Novi Marof
 • termoelektrana u Sisku
 • elektrotoplana u Zagrebu
 • sanacija elektroinstalacija u ljevaonici “Ferropreis” u Čakovcu
 • objekat “PO-U-GO” u Sračincu
 • industrija prehrane u Konjicu
 • u toku prve polovice 1999.g. završili smo dva velika objekta i to: na stambenoj zgradi u Varaždinu (Zagrebačka ulica), visokogradnja sa 30 stanova + poslovni prostor,rekonstrukcija glavnih usponskih vodova na stambenom objektu Kolodvorska 18, izrada elektroinstaIacije na hali za pIastificiranje MIV Varaždin.
 • elektro i gromobranska instalacija na objektu Tvornica za recikliranje gume i plastike Vukovar
 • objekat Pekarnica “Latica”
 • održavanje elektroinstalacije na Ljekarnama Varaždinske županije od 2000.g. Varaždin
 • izrada elektroinstalacije na objektu Fakultet za organizaciju i informatiku u Varaždinu
 • uređaj za pročišćavanje otpadnih voda TE Sisak
 • uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Sinj
 • kompletna sanacija i automatizacija ciglane “Dubravka” u Turčinu
 • uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Belišće
 • uređaj PIK Vrbovec
 • sanacija rashladnih komora u Hotelu Trakošćan
 • uređaj za pročišćavanje Shidel u Golubovcu
 • precrpna stanica na Varaždinskom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda
 • benzinska postaja “Frece Petrol” u Varaždinu i Autotransporti Radić u Jurketincu
 • tvornica Valovitih papira “Dunapack” u Zaboku
 • bolnica “Traumatologija” odjel opekline u Draškovićevoj u Zagrebu
 • uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na Pagu
 • uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Varaždinu
 • uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Belom Manastiru
 • izrada elektroinstalacije na objektima u Slobodnoj zoni Trnovec :ZRINSKI TEHNOLOGIJA (2005.g.), BHS (2005.g.)

Translate »