Izjava o privatnosti


Izjava o privatnosti na internetskim stranicama

Ranel d.o.o. Trnovec Bartolovečki, Ljudevita Gaja 3 (dalje u tekstu: voditelj obrade) kao voditelj obrade prikuplja Vaše osobne podatke u različite svrhe s ciljem prodaje proizvoda ili ugovaranja usluga, te se u prikupljanju i obradi Vaših podataka vodi načelom transparentnosti i sigurnosti.

Ova Izjava sastavljena je s ciljem ispunjavanja uvjeta u pogledu zakonitosti obrade osobnih podataka i drugih uvjeta utvrđenih i propisanih Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka).

Ova Izjava o privatnosti primjenjuje se od 25. svibnja 2018. Molimo, pažljivo pročitajte ovaj dokument kako biste razumjeli kako voditelj obrade koristi i štiti Vaše osobne podatke.

Vaš izbor i pristanak

Korištenjem ovih internetskih stranica suglasni ste s načinom prikupljanja i obrade podataka opisanim u ovoj Izjavi o privatnosti.

Voditelj obrade zadržava pravo izmjene ove Izjave o privatnosti. Sve promjene biti će objavljene na internetskim stranicama voditelja obrade. Savjetujemo da povremeno provjerite postoje li eventualne izmjene ove Izjave kako biste bili informirani o svim promjenama.

Podaci koje prikupljamo i obrađujemo

Korištenje internetskih stranica voditelja obrade anonimno je i ne zahtijeva otkrivanje Vašeg identiteta ili drugih osobnih podataka. Na pojedinim mjestima, voditelj obrade može prikupljati i obrađivati Vaše osobne podatke kako bi omogućio pružanje svojih usluga.

To može uključivati, ali nije ograničeno na sljedeće informacije:

  • Identifikacijski podaci (prezime, ime)
  • Kontakt podaci (adresa elektroničke pošte, telefonski broj)

O korištenju Vaših osobnih podataka voditelj obrade će Vas unaprijed upozoriti.

Voditelj obrade ne prodaje, iznajmljuje ili posuđuje osobne podatke korisnika internetskih stranica trećim stranama i štiti Vaše osobne podatke od neovlaštenog pristupa.

Tko može pristupiti Vašim podacima

Pristup Vašim osobnim podacima imaju ovlašteni zaposlenici voditelja obrade.


Translate »