LUNETA – Izgradnja elektro i gromobranske instalacije

LUNETA – izvedba elektroinstalacije na dogradnji hladnjače, alatnice i nadstrešnice za vozila uz postojeću zgradu (uprava i pakirnica), izgradnji 4 peradarnika za uzgoj kokoši nesilica i dogradnji spremnika za kruti stajski gnoj u Svetom Đurđu, LUNETA d.o.o. (oprema fienhge)            

VIVO VITA – Izgradnja elektro i gromobranske instalacije

VIVO VITA (Dogradnja doma za starije i nemoćne osobe) – izvođenje elektroinstalacije i gromobranske instalacije na lokaciji Trnovec Bartolovečki

ELKA – Izgradnja elektroinstalacije

ELKA – Postavljanje kablova, te spajanje plinskih infracrvenih keramičkih grijalica (plinska keramička infra crvena grijlica, elektroinstalacije)

AGROPOMPER – Izgradnja elektro i gromobranske instalacije

Agropomper – izvođenje elektroinstalacije na “Dogradnji i rekonstrukciji postojeće poslovne zgrade” te ” poslovno proizvodno skladišna građevina” na lokaciji Gojanec

PRINCIPIUM d.o.o.- Izgradnja elektro i gromobranske instalacije

PRINCIPIUM d.o.o.- Izgradnja elektro i gromobranske instalacije