EX Merkur – Izgradnja elektroinstalacija

Rekonstrukcija zgrade EX Merkur u Varaždinu, odvajanje struje te dodavanje brojila električne energije, zamjena rasvjete na led rasvetu    

Gradska sportska dvorana Varaždin – Izgradnja elektroinstalacija

Montaža LED rasvjete na građevini Gradska sportska dvorana Varaždin – velika i mala dvorana                  

Dom zdravlja Umag – Izgradnja elektroinstalacija

Dom zdravlja Umag – Rekonstrukcija zgrade Doma zdravlja Umag u prostoru hitne pomoći – izrada elektroinstalacija

LUNETA – Izgradnja elektro i gromobranske instalacije

LUNETA – izvedba elektroinstalacije na dogradnji hladnjače, alatnice i nadstrešnice za vozila uz postojeću zgradu (uprava i pakirnica), izgradnji 4 peradarnika za uzgoj kokoši nesilica i dogradnji spremnika za kruti stajski gnoj u Svetom Đurđu, LUNETA d.o.o. (oprema fienhge)            

VIVO VITA – Izgradnja elektro i gromobranske instalacije

VIVO VITA (Dogradnja doma za starije i nemoćne osobe) – izvođenje elektroinstalacije i gromobranske instalacije na lokaciji Trnovec Bartolovečki