Izrada i opremanje elektro razvodnog ormara R-STR1 za osnovnu školu Hreljin


Opis

Izrada i opremanje elektro razvodnog ormara R-STR1 za osnovnu školu Hreljin

Izrada i opremanje elektro razvodnog ormara R-STR1 za osnovnu školu Hreljin, dimenzije 800x800x200 u nadžbuknoj varijanti (RANEl d.o.o.), plastificiran u boji RAL 7032. Razvodni ormar se sastoji od Glavne AS sklopke (SCHRACK) , RCD sklopke (SCHRACK), Automatskih osigurača (SCHRACK) …

RAZVODNI ORMAR LIMENI – RANEL d.o.o.
NAZIV: R-STR1
OPREMA:
_ AUTOMATSKI OSIGURAČI – SCHRACK
_ RCD SKLOPKA – SCHRACK
_ AS SKLOPKA – SCHRACK
_ REDNE STEZALJKE VS – ABB
_ SKLOPNICI – SCHRACK
PLASTIFICIRAN : RAL 7032
DIMENZIJE: 800x800x200 (ŠxVxD)
TIP: NADŽBUKNI
IP ZAŠTITA: 54

 

 

Detalji


Translate »