Opremanje glavnog razvodnog ormara za peradarnike N.T.S. d.o.o.


Opis

Opremanje razvodnog ormara za peradarnike N.T.S. d.o.o.

Opremanje razvodnog ormara
na građevini naslova : IZGRADNJA DVA PERADARNIKA ZA UZGOJ PILIĆA, UPRAVE I SKLADIŠTA STELJE I SJEČKE, SPREMNIKA ZA KRUTI STAJSKI GNOJ, SILOS ZA HRANU TE MOSNE VAGE U JALŽABETU N.T.S. čkbr.2713 k.o. Jalžabet

Razvodni ormar se sastoji od mrežnog polja i mrežno/agregatskog polja, te je opremljen servisnom sklopkom GN 200-75-u (koja je predviđena da se koristi kod servisiranja agregata)

RAZVODNI ORMAR: Ranel d.o.o.
NAZIV: GR+RP1
OPREMA:
_ AUTOMATSKI OSIGURAĆI – ETI
_ AS SKLOPKA – ABB
_ ODVODNIK PRENAPONA – ABB
_ SKLOPKA/RASTAVLJAČ – KONČAR
_ REDNE STEZALJKE VS – ABB, WAGO
PLASTIFICIRAN : RAL 7032
DIMENZIJE: 1200x1200x200 (ŠxVxD)
TIP: NADŽBUKNI
IP ZAŠTITA: 54

Detalji


Translate »