Shemiranje razvodnog ormara GRO za objekat TEHNIX d.o.o.


Opis

Shemiranje razvodnog ormara GRO za objekat TEHNIX d.o.o.

Razvodni ormar se sastoji od zračnog četveropolnog prekidača 3200A, 17 komada 200A tropolnih kompaktnih prekidača za invertere (solarno), te sklopki/rastavljači za napajanje razvodnih ormara po pogonu

Shemiranje razvodnog ormara GRO za objekat TEHNIX d.o.o.

LIMENI RAZVODNI ORMAR: RANEL D.O.O.
NAZIV: GRO
OPREMA:
_ GLAVNA SKLOPKA 3200A 4p (ZRAČNI PREKIDAČ) – SCHNEIDER ELECTRIC
_ KOMPAKTNI PREKIDAČI 200A 3p – SCHNEIDER ELECTRIC
_ SKLOPKA/RASTAVLJAČ 250A i 160A – JEAN MÜLLER
DIMENZIJE: 1500+1500+600+1400+1200x2000x600 (ŠxVxD)
TIP: SAMOSTOJEĆI
IP ZAŠTITA: 5

 

 

Detalji


Translate »