Izrada i opremanje elektro razvodnog ormara EMO IV za stambene zgrade u Zagrebu


Izrada i opremanje elektro razvodnog ormara EMO IV za stambene zgrade u Zagrebu

Izrada i opremanje elektro razvodnog ormara EMO IV za stambene zgrade u Zagrebu

Opis

Izrada i opremanje elektro razvodnog ormara EMO IV za stambene zgrade u Zagrebu

Izrada i opremanje elektro razvodnog ormara EMO IV za stambene zgrade u Zagrebu u nadžbuknoj varijanti, plastificiran u boji RAL 9010. Razvodni ormar se sastoji od EZN osigurača 63A/35A i Ploči za brojila (TEHNOPLAST)

RAZVODNI ORMAR: Ranel d.o.o.
NAZIV: EMO IV
OPREMA:
_ EZN OSIGURAČI – ETI
_ PLOČE BROJILA – TEHNOPLAST
PLASTIFICIRAN : RAL 9010
TIP: NADŽBUKNI
IP ZAŠTITA: 54

Detalji


Translate »