Izrada i opremanje elektro razvodnog ormara za Ferokotao d.o.o.


Izrada i opremanje elektro razvodnog ormara za Ferokotao d.o.o.

Izrada i opremanje elektro razvodnog ormara za Ferokotao d.o.o.

Opis

Izrada i opremanje elektro razvodnog ormara za Ferokotao d.o.o.

Izrada i opremanje elektro razvodnog ormara za Ferokotao d.o.o., dimenzije 600x800x200 u nadžbuknoj varijanti, plastificiran u boji RAL 7032. Razvodni ormar se sastoji od Glavne AS sklopke (ABB) 100 A, RCD sklopke 63 i 40/0,3 4p (ABB), Automatskih osigurača (ABB)…

RAZVODNI ORMAR: Ranel d.o.o.
NAZIV: Rskl
OPREMA:
_ AUTOMATSKI OSIGURAČI – ABB
_ RCD SKLOPKA – ABB
_ AS SKLOPKA – ABB
_ REDNE STEZALJKE VS – ABB
_ ODVODNIK PRENAPONA – ABB
PLASTIFICIRAN : RAL 7032
DIMENZIJE: 600x800x200(ŠxVxD)
TIP: NADŽBUKNI
IP ZAŠTITA: 54

Detalji


Translate »