Izrada i opremanje razvodnog ormara za mini market Kitro Belica


Izrada i opremanje razvodnog ormara za mini market Kitro Belica

Izrada i opremanje razvodnog ormara za mini market Kitro Belica

Opis

Izrada i opremanje razvodnog ormara za mini market Kitro Belica

Izrada i opremanje razvodnog ormara za mini market Kitro Belica, dimenzije 800x2000x400 u samostojećoj varijanti, plastificiran u boji RAL 7032. Razvodni ormar se sastoji od Glavne AS sklopke (ABB) 160 A, RCD sklopke 40/0,3 4p (ETI), Automatskih osigurača (ETI). Sklopnici 230 V i 24 V (ABB)
Sklopka/Rastavljač (KONČAR) 160/35 A za napajanje kompenzacije jalove energije 3 stupnja, kondenzatori jačine (2,5+5+5) 12,5 kVAr

RAZVODNI ORMAR: Ranel d.o.o.
NAZIV: GR
OPREMA:
_ AUTOMATSKI OSIGURAČI – ETI
_ RCD SKLOPKA – ETI
_ AS SKLOPKA – ABB
_ SKLOPKE/RASTAVLJAČI – KONČAR
_ REDNE STEZALJKE VS – ABB
_ ODVODNIK PRENAPONA – ABB
_ KOMPENZACIJA JALOVE ENERGIJE – EXTEH
_ SKLOPNICI – ABB
PLASTIFICIRAN : RAL 7032
DIMENZIJE: 800x2000x400 (ŠxVxD)
TIP: SAMOSTOJEĆI
IP ZAŠTITA: 54

GALERIJA :

Detalji


Translate »