Samostojeći Razvodni Ormar GRO (Opremljen) (22 brojila)


Opis

Samostojeći Razvodni Ormar GRO

Samostojeći Razvodni Ormar GRO (Opremljen) – Izrada i opremanje razvodnog ormara dim. 3600x2000x400 parapet SSO (Proizvod Ranel d.o.o. boja : RAL 7032).

Objekat :Turistička Palača Grada Splita , oprema SCHNEIDER, (Razvodni ormar se sastoji iz tri dijela, lijevo (automatski osiguraći), srednji dio MPK (mjerni dio sa pločama za brojila), desno dio sa AS sklopkom i rastavljačem.

Plašt i vrata razvodnog ormara su izrađena iz 1,5 mm hladnovaljanog lima, te iz pocinčanog lima 2mm za temeljnu ploču.

Razvod je izrađen iz tri dijela, prvi dio 800x2000x400 sa jednim vratima i centralnom bravom u tri točke zaključavanja.Drugio dio 1600x2000x400 sa dvoja vrata i 22 prozora za brojila, te jednom centralnom bravom u tri točke zaključavanja. Trećio dio 800x2000x400 sa jednim vratima i centralnom bravom u tri točke zaključavanja.

Detalji


Translate »