Shemiranje razvodnog ormara RKT za objekat LIDL Špansko (Zagreb)

Shemiranje razvodnog ormara RKT za objekat LIDL Špansko (Zagreb)

Shemiranje razvodnog ormara RKT za objekat LIDL Špansko (Zagreb)

Shemiranje razvodnog ormara RKT za objekat LIDL Špansko (Zagreb) LIMENI RAZVODNI ORMAR: SCHRACK TECHNIK NAZIV: RKT OPREMA: _ GLAVNA SKLOPKA (AS) – SCHRACK TECHNIK _ SKLOPKA RASTAVLJAČ – SSCHRACK TECHNIK _ RELEJI – SCHRACK TECHNIK _ AUTOMATSKI OSIGURAČI – SCHRACK TECHNIK _ MOTORSKI SKLOPNICI – SCHRACK TECHNIK _ INSTALACIJSKI SKLOPNICI […]

Izrada i opremanje razvodnog oramara R1 za VARTEKS d.d.

Izrada i opremanje razvodnog oramara R1 za VARTEKS d.d. Izrada i opremanje razvodnog oramara R1 za VARTEKS d.d., dimenzije 1000x1400x300 u nadžbuknoj varijanti, plastificiran. Razvodni ormar se sastoji od : glavne sklopke (AS), automatskih osigurača, motorskih sklopnika, grebenastih sklopki … LIMENI RAZVODNI ORMAR: Ranel d.o.o. NAZIV: +R1 OPREMA: _ GLAVNA […]

Izrada i opremanje razvodnog ormara GR za SIEMENS HRVATSKA objekat Hrastovec Toplički

Izrada i opremanje razvodnog oramara GR za SIEMENS HRVATSKA objekat Hrastovec Toplički

Izrada i opremanje razvodnog oramara GR za SIEMENS HRVATSKA objekat Hrastovec Toplički

Izrada i opremanje razvodnog ormara GR za SIEMENS HRVATSKA objekat Hrastovec Toplički Izrada i opremanje razvodnog ormara GR za SIEMENS HRVATSKA objekat Hrastovec Toplički, dimenzije 1200x1600x500 u samostojećoj varijanti, plastificiran u boji RAL 7032. Razvodni ormar se sastoji od : glavne sklopke (AS) RCD sklopke, automatskih osigurača, odvodnika prenapona, pripreme […]

Izrada i opremanje elektro razvodnog ormara RP za turističko ugostiteljsku građevinu MI2

Izrada i opremanje elektro razvodnog ormara RP za turističko ugostiteljsku građevinu MI2 Izrada i opremanje elektro razvodnog ormara RP za turističko ugostiteljsku građevinu MI2, dimenzije 700x900x160 u podžbuknoj varijanti, plastificiran u boji RAL 7032. Razvodni ormar se sastoji od : RCD sklopke, automatskih osigurača, grebenastih sklopki, instalacijskih sklopnika, uklopnog sata […]

Izrada i opremanje elektro razvodnog ormara RDJ za turističko ugostiteljsku građevinu MI2

Izrada i opremanje elektro razvodnog ormara RDJ za turističko ugostiteljsku građevinu MI2 Izrada i opremanje elektro razvodnog ormara RDJ za turističko ugostiteljsku građevinu MI2, dimenzije 600x800x160 u podžbuknoj varijanti, plastificiran u boji RAL 7032. Razvodni ormar se sastoji od : RCD sklopke, automatskih osigurača, grebenaste sklopke … LIMENI RAZVODNI ORMAR: […]