Izrada i opremanje elektro razvodnog ormara EMO IV za stambene zgrade u Zagrebu

Izrada i opremanje elektro razvodnog ormara EMO IV za stambene zgrade u Zagrebu

Izrada i opremanje elektro razvodnog ormara EMO IV za stambene zgrade u Zagrebu

Izrada i opremanje elektro razvodnog ormara EMO IV za stambene zgrade u Zagrebu Izrada i opremanje elektro razvodnog ormara EMO IV za stambene zgrade u Zagrebu u nadžbuknoj varijanti, plastificiran u boji RAL 9010. Razvodni ormar se sastoji od EZN osigurača 63A/35A i Ploči za brojila (TEHNOPLAST) RAZVODNI ORMAR: Ranel […]

Izrada i opremanje elektro razvodnog ormara za Ferokotao d.o.o.

Izrada i opremanje elektro razvodnog ormara za Ferokotao d.o.o.

Izrada i opremanje elektro razvodnog ormara za Ferokotao d.o.o.

Izrada i opremanje elektro razvodnog ormara za Ferokotao d.o.o. Izrada i opremanje elektro razvodnog ormara za Ferokotao d.o.o., dimenzije 600x800x200 u nadžbuknoj varijanti, plastificiran u boji RAL 7032. Razvodni ormar se sastoji od Glavne AS sklopke (ABB) 100 A, RCD sklopke 63 i 40/0,3 4p (ABB), Automatskih osigurača (ABB)… RAZVODNI […]

Izrada i opremanje elektro razvodnog ormara RO za Trgovački centar Lumini d.o.o.

Izrada i opremanje elektro razvodnog ormara RO za Trgovački centar Lumini d.o.o. Izrada i opremanje elektro razvodnog ormara RO za Trgovački centar Lumini d.o.o. prema specifikaciji u prilogu RAZVODNI ORMAR: Ranel d.o.o. NAZIV: RO OPREMA: _ AUTOMATSKI OSIGURAČI – ABB _ GLAVNA SKLOPKA AS – ABB _ RCD SKLOPKA – […]

Izrada i opremanje elektro razvodnog ormara R-PRIZ za Osnovnu školu Hreljin

Izrada i opremanje elektro razvodnog ormara R-PRIZ za Osnovnu školu Hreljin Izrada i opremanje elektro razvodnog ormara R-PRIZ za Osnovnu školu Hreljin prema specifikaciji u prilogu RAZVODNI ORMAR: Ranel d.o.o. NAZIV: R-PRIZ OPREMA: _ AUTOMATSKI OSIGURAČI – SCHRACK _ GLAVNA SKLOPKA AS – SCHRACK _ RCD SKLOPKA – SCHRACK _ […]

Izrada i opremanje elektro razvodnog ormara R-1 za Osnovnu školu Hreljin

Izrada i opremanje elektro razvodnog ormara R-1 za Osnovnu školu Hreljin Izrada i opremanje elektro razvodnog ormara R-1 za Osnovnu školu Hreljin prema specifikaciji u prilogu RAZVODNI ORMAR: Ranel d.o.o. NAZIV: R-1 OPREMA: _ AUTOMATSKI OSIGURAČI – SCHRACK _ GLAVNA SKLOPKA AS – SCHRACK _ RCD SKLOPKA – SCHRACK _ […]