Shemiranje razvodnog ormara GRO za objekat TEHNIX d.o.o.

Shemiranje razvodnog ormara GRO za objekat TEHNIX d.o.o. Razvodni ormar se sastoji od zračnog četveropolnog prekidača 3200A, 17 komada 200A tropolnih kompaktnih prekidača za invertere (solarno), te sklopki/rastavljači za napajanje razvodnih ormara po pogonu Shemiranje razvodnog ormara GRO za objekat TEHNIX d.o.o. LIMENI RAZVODNI ORMAR: RANEL D.O.O. NAZIV: GRO OPREMA: […]

Shemiranje razvodnog ormara GRO za objekat LIDL Zagreb (Špansko)

Shemiranje razvodnog ormara GRO za objekat LIDL Zagreb (Špansko)

Shemiranje razvodnog ormara GRO za objekat LIDL Zagreb (Špansko)

Shemiranje razvodnog ormara GRO za objekat LIDL Zagreb (Špansko) Shemiranje razvodnog ormara GRO za objekat LIDL Zagreb (Špansko) LIMENI RAZVODNI ORMAR: SCHRACK TECHNIK NAZIV: GRO OPREMA: _ GLAVNA SKLOPKA (AS) – SCHRACK TECHNIK _ SKLOPKA RASTAVLJAČ – SCHRACK TECHNIK _ ODVODNIK PRENAPONA – SCHRACK TECHNIK _ RCD SKLOPKA (FID) – […]

Shemiranje razvodnog ormara RMARKT za objekat LIDL Zagreb (Špansko)

Shemiranje razvodnog ormara RMARKT za objekat LIDL Zagreb (Špansko)

Shemiranje razvodnog ormara RMARKT za objekat LIDL Zagreb (Špansko)

Shemiranje razvodnog ormara RMARKT za objekat LIDL Zagreb (Špansko) Shemiranje razvodnog ormara RMARKT za objekat LIDL Zagreb (Špansko) LIMENI RAZVODNI ORMAR: SCHRACK TECHNIK NAZIV: RPPZ OPREMA: _ GLAVNA SKLOPKA (AS) – SCHRACK TECHNIK _ SKLOPKA RASTAVLJAČ – SCHRACK TECHNIK _ ODVODNIK PRENAPONA – SCHRACK TECHNIK _ RELEJI – SCHRACK TECHNIK _ […]

Shemiranje razvodnog ormara RPPZ za objekat LIDL Zagreb (Špansko)

Shemiranje razvodnog ormara RPPZ za objekat LIDL Zagreb (Špansko)

Shemiranje razvodnog ormara RPPZ za objekat LIDL Zagreb (Špansko)

Shemiranje razvodnog ormara RPPZ za objekat LIDL Zagreb (Špansko) Shemiranje razvodnog ormara RPPZ za objekat LIDL Zagreb (Špansko) LIMENI RAZVODNI ORMAR: SCHRACK TECHNIK NAZIV: RPPZ OPREMA: _ RELEJI – SCHRACK TECHNIK _ AUTOMATSKI OSIGURAČI – SCHRACK TECHNIK _ TRAFO 230/24V – SCHRACK TECHNIK _ GREBENASTE SKLOPKE – SCHRACK TECHNIK _ […]

Shemiranje razvodnog ormara ROP za objekat LIDL Zagreb (Špansko)

Shemiranje razvodnog ormara ROP za objekat LIDL Zagreb (Špansko)

Shemiranje razvodnog ormara ROP za objekat LIDL Zagreb (Špansko)

Shemiranje razvodnog ormara ROP za objekat LIDL Zagreb (Špansko) Shemiranje razvodnog ormara ROP za objekat LIDL Zagreb (Špansko) LIMENI RAZVODNI ORMAR: SCHRACK TECHNIK NAZIV: ROP OPREMA: _ GLAVNA SKLOPKA (AS) – SCHRACK TECHNIK _ SKLOPKA RASTAVLJAČ – SCHRACK TECHNIK _ ODVODNIK PRENAPONA – SCHRACK TECHNIK _ RELEJI – SCHRACK TECHNIK […]