Izrada i opremanje elektro razvodnog ormara R-STR1 za osnovnu školu Hreljin

Izrada i opremanje elektro razvodnog ormara R-STR1 za osnovnu školu Hreljin Izrada i opremanje elektro razvodnog ormara R-STR1 za osnovnu školu Hreljin, dimenzije 800x800x200 u nadžbuknoj varijanti (RANEl d.o.o.), plastificiran u boji RAL 7032. Razvodni ormar se sastoji od Glavne AS sklopke (SCHRACK) , RCD sklopke (SCHRACK), Automatskih osigurača (SCHRACK) […]

Izrada i opremanje elektro razvodnog ormara R-STR za osnovnu školu Hreljin

Izrada i opremanje elektro razvodnog ormara R-STR za osnovnu školu Hreljin

Izrada i opremanje elektro razvodnog ormara R-STR za osnovnu školu Hreljin

Izrada i opremanje elektro razvodnog ormara R-STR za osnovnu školu Hreljin Izrada i opremanje elektro razvodnog ormara R-STR za osnovnu školu Hreljin, dimenzije 1200x1200x200 u nadžbuknoj varijanti (RANEl d.o.o.), plastificiran u boji RAL 7032. Razvodni ormar se sastoji od Glavne AS sklopke (SCHRACK) 400 A, RCD sklopke (SCHRACK), Automatskih osigurača […]

Izrada i opremanje elektro razvodnog ormara za osnovnu školu Hreljin

Izrada i opremanje elektro razvodnog ormara za osnovnu školu Hreljin Izrada i opremanje elektro razvodnog ormara za osnovnu školu Hreljin, dimenzije 600+1000+600+1000x2000x400 u samostojećoj varijanti, plastificiran u boji RAL 7032. Razvodni ormar se sastoji od Glavne AS sklopke (SCHRACK) 400 A, RCD sklopke (ABB), Automatskih osigurača (SCHRACK), Sklopka/Rastavljač (KONČAR)… RAZVODNI […]

Opremanje razvodnih ormara EPM3 za TELE2 d.o.o. za telekomunikacijske usluge

Opremanje razvodnih ormara EPM3 za TELE2 d.o.o. za telekomunikacijske usluge

Opremanje razvodnih ormara EPM3 za TELE2 d.o.o. za telekomunikacijske usluge

Opremanje razvodnih ormara EPM3 za TELE2 d.o.o. za telekomunikacijske usluge Opremanje razvodnih ormara EPM3 za TELE2 d.o.o. za telekomunikacijske usluge Opremanje 20 komada razvodnih ormara, razvodni ormar se sastoji od mrežnog/agregatskog polja prema specifikaciji u prilogu RAZVODNI ORMAR: SCHNEIDER pvc NAZIV: EPM3 OPREMA: _ AUTOMATSKI OSIGURAĆI – SCHRACK _ GLAVNA […]

Izrada i opremanje elektro razvodnog ormara za Međimurje PMP

Izrada i opremanje elektro razvodnog ormara za Međimurje PMP

Izrada i opremanje elektro razvodnog ormara za Međimurje PMP

Izrada i opremanje elektro razvodnog ormara za Međimurje PMP Izrada i opremanje elektro razvodnog ormara za Međimurje PMP, dimenzije 700x900x200 u nadžbuknoj varijanti, plastificiran u boji RAL 7032. Razvodni ormar se sastoji od Glavne AS sklopke (ABB) 160 A, RCD sklopke 40/0,3 4p (ETI), Automatskih osigurača (ETI), Bistabilnih releja (ETI), […]